18 Aralık 2015 Cuma

Yeni Şafak Resmi Olarak Duyurdu: CONAN Kırklareli'li

Kırklareli vilayetinin fahri vatandaşı CONAN The Barbarian... Artık bu bilgi resmi olarak şehir tarihçesinde de yer alıyor:

Kaynak - Yeni Şafak
...
Tarihçesi:
Tarihsel süreci Anadolu'ya göre daha farklı olan ve Anadolu'yu biraz daha geriden takip eden Kırklareli, MÖ I'inci bin başlarındaki Trak kavimlerinin göçleriyle günümüze ulaşan şekillenmesine kavuşmuş. Bu dönemden itibaren güçlü Trak kabilelerinin yerleşim merkezi olan Kırklareli, MÖ 5'inci yüzyıldan sonra Odris Kabilesi etrafında birleşen kabilelerin oluşturduğu devletin merkezi olmuş. Bu krallığın son kralı Kotys'in ölümü üzerine Makedonya kralı Kral II. Philip, Trakya'ya saldırarak Odris Devleti'ne son vermiş. Daha sonra sırasıyla Büyük İskender, Romalılar ve Bizans egemenliğine giren bölge; İskit, çizgi roman dünyasının ünlü karakteri olan Conan'ın kavmi olan Kimmer, Ostrogotlar, Hunlar, Bulgarlar, Peçenekler ve Haçlı Orduları'nın da istilalarına uğramış. Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'a yayılma politikaları içinde 1362 yılında I. Murat döneminde Osmanlı topraklanna katılan Kırklareli, Edirne vilayetine bağlı bir sancak haline getirilmiş. Bugünkü ismine 1924 yılında, TBMM'de alınan kararla kavuşmuş.

Hiç yorum yok:

Linkler

Related Posts with Thumbnails