10 Aralık 2020 Perşembe

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULUSLARARASI "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ" KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

GİRİŞ:

Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence altına alınmasını içeren yüce bir insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak, barışgücü ve barışın inşasından dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar teşkilatın bir çok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynuyor. 

BM Türkiye ve ortakları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için çalışıyor.: Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı Amaç Türkiye dahil tüm Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. Bu amaçlardan bir tanesi de TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ’dir. 

Buradaki ana hedef olan toplumsal cinsiyet eşitliğini;

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

• Kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması

Çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme ve kadınlara yönelik bütün zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması

Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi

Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme düzeyde lider mekanizmalarında, her olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması olarak açıklayabiliriz.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik örnek çabalarla Türkiye’ye önder olan İzmir, ve Izmir Büyükşehir Belediyesi 2006 yılından bu yana da “Kadın Dostu Kentler Programı”nda yer almaktadır ve ilk Büyükşehir ili olma özelliğini taşımaktadır. Bu 2009 yılında verilen “Kadın Dostu Kent Sertifikası”yla belgelenmiştir. “Kadın Dostu Kent”i genel olarak; kadınların kentli haklarının yaşama geçirildiği, yerel karar süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımlarının sağlandığı, kadınların yaşam koşullarını iyileştirici, hayatın her alanında kadın erkek eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu ve bu politikaların yerel yönetim anlayışına yerleştirilerek eşitliği sağlayıcı yerel hizmet sunumlarının gerçekleştirildiği kent olarak tanımlayabiliriz.. İzmir Büyükşehir Belediyesinde kurulan “Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü” Kadın Dostu Kentler programının sürdürülebilirliği ve kalıcılığına örnek teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra Sığınma Evleri; “Anahtar” Bütüncül Hizmet Merkezi; çocuklu kadınlara yönelik Masal Evleri; Kadınları Istihdam ve Girişimciliğe hazırlayan Meslek Fabrikaları; Eşitlik Birimi bulunmaktadır.

Kadın yöneticiler; kadın çalışan sayısı ve kadın istihdamı önceliğinde örnektir. 25 Kasım Kadına Karşı Siddetle Mücadele; 8 Mart Dünya Emekçı Kadınlar Günü, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının kutlanıldığı özel günlerde yürüttüğü farkındalık çalışmaları; STK ve Meslek Odaları ile yaptığı ortak çalşmalar ve geniş katılımlı toplantılarla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri vermekte; kent genelinde kadınların yaşamını kolaylaştıran, hak ve özgürlüklerini dikkate alan hizmetler sunmaktadır.

Kaynaklar: https://www.kureselamaclar.org/  http://www.kadindostukentler.com/content/docs/kitapcik-1.pdf

AMAÇ: Haydi karikatürcüler; Kadını güçlendirmek - dünyayı güçlendirmektir: Düşünün, çizin... Kadın hakları ve güçlenmesi üzerine düşündüğünüzde aklınıza gelenleri herkese gösterin. Karikatür yarışmamızın ilgi alanları;

- Kadın ve Çevre - İktidarda ve Karar Almada Kadınlar - Kız çocuğu - Kadın ve Ekonomi - Kadınlar ve Yoksulluk - Kadınlara karşı şiddet - Kadınların İnsan Hakları - Kadınların Eğitimi

- Kadının İlerlemesine Yönelik Kurumsal Mekanizmalar - Kadın ve Sağlık - Kadın ve Medya gibi konulardan esinlenebilirsiniz. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

 

KONU: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

1. Yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm dünya karikatürcülere açıktır.

2. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, kişilik haklarını ihlal eden, suç teşkil edebilecek ifadeler içeren karikatürler yarışma dışı kalacaktır.

3. Seçici kurul üyelerinin yakınları yarışmaya katılamazlar.

4. Çizim tekniği serbesttir. Yarışmacıların katılım formunu doldurması ve göndermesi zorunludur. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve bu eser (ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne lisans verdiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul eder, ayrıca belediyeden bu nedenle hiç bir şekilde bedel talep edemez.

5. Karikatürler sadece internet üzerinden belirtilen mail adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Karikatür boyutları en fazla A3 (29.7 x 42 cm)

ve 300 dpi çözünürlükte RGB ve jpg formatında olmalıdır. ZIP veya RAR gibi sıkıştırma programı kullanılmadan gönderilmelidir.

6. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu belirlediği karikatürler değerlendirilmeyecektir.

7. Benzer (smiler) iddialara karşı finale kalan karikatürler izmir büyükşehir belediyesi sitesi ve sosyal medyada bir hafta süreyle sergilecektir. Bu süreden sonra gelen itirazlar dikkate alınmayacak, jüri kararı kesin olacaktır.

8.  Benzer (smiler) olduğu tespit edilen karikatürler yarışma dışı kalacaktır. Böyle bir tespit durumunda yedek olarak seçilen eserler ödül almaya hak kazanacaktır. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır.

9. Yarışmacılar en fazla 5 (beş) adet karikatür gönderebilirler.

10. Karikatürler en geç 1 Şubat 2021 saat 17.00’e kadar “İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması’’ başlığı ile ibbcartoon@gmail.com adresine gönderilmelidir.

11. Yarışmada ödül kazanan yarışmacıların kazandıkları para ödüllerini tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Ödül sahibi, IBAN numarası ile birlikte istenen evrakları eksiksiz doldurmak, imzalamak ve göndermek zorundadır. Ödül sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi veya değişik sebeplerden dolayı ödül bedelini alamaması ile doğacak durumlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

12. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albüm yalnızca yarışmada dereceye giren ve eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir. Albüme seçilen eserlere ayrıca ücret ödenmez.

13. Yarışma sonunda ödül, mansiyon kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir. Bu kullanımlar için seçilen eserlere ayrıca ücret ödenmez. Yarışmada görev alan Danışman Üyelere herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER :

 

Birincilik Ödülü                                          : 15.000 TL

İkincilik Ödülü                                            : 10.000 TL

Üçüncülük Ödülü                                       :   5.000 TL

Mansiyon (3 Adet)                                     :   2.000 TL

SEÇİCİ KURUL:

 

Cemalettin Güzeloğlu – Karikatürcü

Canol Kocagöz – Karikatürcü

Eray Özbek – Karikatürcü

Menekşe Çam – Karikatürcü

Görkem Şengüler – İllustratör

Hilal Bayındır – İllustratör

 

DANIŞMAN ÜYELER:

 

Neptün Soyer – Öğretmen

Izel Zenginobuz – İBB Çocuk ve Aile Komisyon Başkan Vekili, Avukat

Nilay Kökkılınç – İBB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı, Hukukçu

 

RAPORTÖR:

 

Ömer Çam – İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Karikatürcü

Mert Gültekin – İBB Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü

 

YARIŞMA TAKVİMİ :                

Son başvuru 1 Şubat 2021 saat 17.00’e bitimine kadardır.

Jüri değerlendirme toplantısı 5 Şubat 2021 günü yapılacaktır.

Finale kalan eserlerin yayını 8 Şubat 2021. Yarışma kesin sonuçları 15 Şubat 2021 günü açıklanacaktır.

Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği tarih, saat ve yerde sergilenecektir.

Not: İzmir  Büyükşehir Belediyesi gerek görülmesi durumunda bu şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

Hiç yorum yok:

Linkler

Related Posts with Thumbnails