11 Kasım 2021 Perşembe

“BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:

Başka Bir Tarım Mümkün vizyonundan doğan ‘İzmir Tarımı Stratejisini’, “İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de yeni ve farklı bir tarım ekonomisi inşa etme projesi” olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik yürüttüğü yerel kalkınma projeleriyle kır kent dayanışmasına önemli katkılar sunmakta, özellikle de kent kırsalında güçlü bir tarım kültürünün yaratılmasına yönelik önemli destekler sağlamaktadır.

Endüstriyel ve şirket tarımının dünya çapında desteklendiği, aile tarımı ve küçük ölçekli üreticinin yok edildiği bu zorlu dönemde, kırsal kalkınmanın ve yerel istihdam politikalarının temel kaldıraçlarından biri olarak gördüğü tarımsal üretim faaliyetlerini her alanda destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent ekonomisinin temel taşı yerel güç birlikleriyle işbirliğini sağlamlaştırmakta, köy ve kasabalarda ekonomik ve sosyal kalkınmanın güvencesi tarımsal üretim faaliyetlerini teşvik etmeyi sürdürmektedir.

Sizleri, iklim sorunlarından kaynaklanan sorunlar ve yoksullukla mücadeleyi ana ekseni olarak belirleyen ‘’Başka Bir Tarım Mümkün’’ anlayışı için düşünmeye davet ediyor, yaktığımız imece ışığının aydınlığında hep birlikte “Başka Bir Tarım Mümkün” diyoruz.

Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserleriyle bu üretim ve dayanışma anlayışına yepyeni bakış açıları sunacaklarına, toplumsal duyarlılığın yanısıra tarımsal üretim faaliyetlerine ilişkin farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

İlham alacağınız bazı konu başlıkları;

A) İklim sorunları, küresel ısınma ve kuraklık risklerine ilişkin toplumsal duyarlılık oluşturulması, tarımsal üretime yönelik etkilerinin vurgulanması,

B) Toprak, su ve tarımsal üretim havzalarının korunması, yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi,

C) Tarımsal faaliyetlerde kooperatifleşme anlayışının ülke çapında yaygınlaştırılması,

D) Küçük ölçekli üreticilerin ve aile tarımının desteklenmesi,

E) Atalık ve yerel tohumlara yönelik üretim ve tüketim kültürünün teşvik edilmesi,

F) "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışının benimsenmesi,

G) Tarımda geleneksel üretim yönetemlerinin önemsenmesi, yöresel zenginliklerimizin değerlendirilmesi,  doğal ve sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaştırılması,

H) Yerel üretici pazarları, kooperatif ürünleri, kır kent dayanışması,

I) Kırsal turizm projeleri vs

2- YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmanın Konusu: “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN”

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4.KATILIM:

Yarışma ulusal ölçekte olup herkese açıktır. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası) yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınabilir.

5.YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya sadece internet üzerinden verilen mail adresine katılım yoluyla olacaktır.

5.1. İnternet Katılımı:

Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan izbbtarimkarikatur@gmail.com adresine gönderilecektir.

6. GENEL KOŞULLAR

6.1. Yarışmacılar, karikatürlerini verilen mail adresine yollarken ad ve soyadları ile iletişim bilgilerini (kesin ve açık mektup adresi, telefon numarası ve e-posta adresini) yazmalıdır.

6.2. T.C. vatandaşı olmak. 18 yaşından küçük yarışmacılar; yasal velilerinin yarışma şartlarını kabul ettiğine dair (EK-1) bir kağıda yazıp, imzalarını eklemeli, kağıdın fotoğrafını çekip karikatürlerle beraber göndermelidir.

6.3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.4. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli müdürlükler tarafından hazırlanacak olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, bilboard, durak raket, takvim, tv, afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiç bir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

6.5. Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ) kazananların tek kişilik ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk üç dereceyi kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları ise kendilerine ait olacaktır. Diğer kazananlar ödül törenine katılmak isterlerse (Mansiyon, Teşvik Ödülü) sadece konaklama ve yemek giderleri karşılanacak, ulaşım ücretleri kendilerine ait olacaktır. Diğer yandan  Mansiyon, Teşvik Ödülü kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerinde her türlü masrafları (Ulaşım, konaklama, yemek vb.) kendilerine ait olacaktır.

6.6. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni iptal edilebilir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül töreni yapılırsa gelenlerden COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES Kodu, aşı kartı, PCR testi mutlaka istenecektir.

Ödül kazandığı halde törene katılamayanlar veya törenin iptali durumunda, kazandıkları para ödülleri Banka havalesi, IBAN no ile kendilerine, yaşı tutmayanların ise aynı soyadlı aile büyüğünün Banka havalesi, IBAN’nosuna gönderilecektir.

6.7. Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler çeşitli şehirlerde, festivallerde sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu albümden 1‘er tane gönderilecektir.

6.8. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil - yedek) ile 1. dereceden

akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi

çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, katılım koşullarına uymadığı ve benzer karikatür olduğu tespit edilen eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ile ödül kazanan yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda öncelikle yarışmanın asli jüri üyelerinin hakemliğine, bilgisine başvurulacaktır. Bu yolla sonuç alınamaz ise anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ

Sadece elektronik ortamda yapılacak olan gönderimler; izbbtarimkarikatur@gmail.com mail adresine yüklenerek yapılacaktır.

9. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Gönderim Tarihi: 21 / 01 / 2022

Değerlendirme Tarihi: 26 / 01  / 2022

Sonuçların Duyurulması: 02 / 02 / 2022

Ödül Töreni: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte ve COVID-19 salgını, Pandemi süreci (Seyahat, sokağa çıkma yasağı vb.- Madde:6.6) imkan durumları uygun olursa yapılabilir, aksi durumlarda ise yapılmayacaktır.

10.ÖDÜLLER

Kazanan yarışmacılara verilecek öller şu şekildedir.

Birinciye; 4.000,00 TL

İkinciye; 3.000,00 TL

Üçüncüye; 2.000,00 TL

3 Adet Mansiyon Ödülü; 1.000,00 TL

2 Adet Genç Teşvik Ödülü (13-17 yaş arası) : 500,00 TL

11. YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ

Şevket MERİÇ (İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı)

Engin SELÇUK (Karikatürist), Ahmet ÖNEL (Karikatürist - Yazar), Ercan BAYSAL (Karikatürist)

Ali Ekber YILDIRIM (Tarım Yazarı), Lütfü DAĞTAŞ (Yazar, Gazeteci),

12. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Şevket TÜRKEL (Grafik Tasarımcı) Cemal İLKBAHAR (Karikatürist)

13.YARIŞMANIN RAPORTÖRLERİ

Ömer ÇAM (Karikatürist, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü) Kerem BAŞARAN (Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü)

 

Hiç yorum yok:

Linkler

Related Posts with Thumbnails