14 Aralık 2011 Çarşamba

Said Nursi'nin Tabiat Risalesi sinema olmalı

Prof. Dr. Ahmet Nebil Soyer, Bediüzzaman Said Nursi'nin Tabiat Risalesi adlı eserinin "Bir mizah şahaseri" olduğunu söyledi.
Allah'ın varlığını akla yatkın kesin bir şekilde ispat eden eserin tiyatro, sinema ve çizgi roman olabileceğine dikkat çeken Prof. Soyer, kurumlara da çağrıda bulundu.
Prof. Soyer'in sözleri şöyle:
"Tabiat Risalesi, Bediüzzaman’ın mizah harikası olan bir eseridir. Eserin maksadı insanların ağzından çıkan ama mahiyeti gerçek olarak bilinmeyen bazı kelimelerin tahlilidir. Bu cümleler varlığın yaratılışı konusundadır. Sebeblerin bir şeyi icad etmesi, kendi kendine olması, tabiatın gereği olarak meydana gelmesidir. Bediüzzaman üslubunun en harika örneklerinden bir kısmını da bu eserinde gösterir. Burada hem anlatım, hem de anlatımda kullanılan, alay, ironi ve fars türü mizah cümleleridir.
Sebeplerin bir araya gelmesi ile bir şeyin vücuda gelmesi bahsinde verdiği ilk örnekte, bozuk bir itikadın tezahürü olarak kullanılan bu kelimenin yanlışlığını ve yersizliğini anlatmak için bir eczane tasviri yapar. Bir tiyatro sahnesi gibidir, şahısları vardır. Şahıs zamiri tekil değil çoğuldur. Geldim demiyor, geldik diyor. Yazar eczaneyi bir grup insanla gelmiştir: “Geldik o eczahanede, o zihayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tekdik ettik.”
Bu eser bir tiyatro şeklinde canlandırılabilir, bir sinemaya uyarlanabilir, bir çizgi roman şekline dönüştürülebilir, bu şekilde çocukların ve büyüklerin itikadını kurtarır. Zengin dostlarımız ve büyük ağabeylerimiz on milyarı gözden çıkarsalar bir ressam bir çizgi roman halinde bu eseri çizebilir. Nesil veya Timaş böyle çok şeyler yapmış, bunu da yapabilir. Görelim ey ehli himmet.


Kaynak - Risale Haber

Hiç yorum yok:

Linkler

Related Posts with Thumbnails