22 Mart 2018 Perşembe

Ozan Ali Yıldız İmzalı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Çizgi Roman" Çıktı

Sanatçının belki de en büyük kabusudur ürettiği eserlerin "amme hizmeti" olarak kabul edilmesi. Bu kabusa örnek olarak eserlerin bir kurumun hatta kişilerin ücretsiz veya az ücretle canı istediğince kullanması, eserlerin serbestçe "esinlenilmesi", eser ortaklarının veya iş bölümü yapan sanatçıların - iş ortaklarının birbirlerinin işlerini devşirmeleri, özetle sanatçının ürettiği eserlerin her türlü yağmalanması verilebilir.

Çizgi roman dünyamızın uzun yıllardan beri çektiği sıkıntıyı aydınlatacak bir kitap nihayet basıldı. Ozan Ali Yıldız imzalı yüksek lisans tezi şu sıralar internet dışında özellikle hukuk kitaplarının satıldığı kitabevlerinde bulunabiliyor. Kendine, sanatına ve okuruna saygısı olan tüm sanatçıları haklarını öğrenmek üzere bu kitabı edinmeye davete diyoruz:

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Çizgi Roman - Ozan Ali Yıldız

Çizgi roman; daha çok okuyucusunun keyifli zaman geçirmesi amacıyla üretilen ancak bunun dışında eğitim veya propaganda gibi amaçlar için de kullanılmaya müsait olan ve ilk örneklerinin ortaya konduğu 19. yüzyıl sonlarından beri kültür hayatının önemli parçası olmuş bir popüler kültür ürünüdür. Çizgi romanın meydana getirilmesi süreci birtakım yaratıcı faaliyetler içerir. Dolayısıyla bu süreçte veya bu sürecin neticesinde ortaya çıkan ürünler fikir ve sanat eserleri hukukunun konusunu oluşturabilir. Bununla beraber Türk hukuk öğretisinde henüz bu konuda bir çalışma yapılmış değildir. Bu çalışma ile söz konusu eksikliğin bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


ESER KAVRAMI VE TÜRLERİ 


I. ESER KAVRAMI


A. Genel Olarak
B. Eserin Tanımı
C. Eserin Unsurları
1. Bir Fikri Ürünün Varlığı
2. Şekle Bürünmüş Olma
3. Sahibinin Hususiyetini Taşıma
4. Bağımsız Eser Türlerinden Birine Dahil Olma
5. Değerlendirmede Dikkate Alınmayacak Hususlar
D. Eser Parçaları


II. ESER TÜRLERİ


A. İlim ve Edebiyat Eserleri
1. Dil ile İfade Edilen Eserler
2. Sözsüz Sahne Eserleri
3. Bedii Vasfı Bulunmayan Görsel Eserler
B. Musiki Eserleri
C. Güzel Sanat Eserleri
1. Genel Olarak
2. Unsurları
3. Türleri
D. Sinema Eserleri
1. Tarihi Gelişim
2. Tanım ve Unsurları


III. İŞLENME VE DERLEMELER 


A. Genel Olarak
B. İşlenmeler
1. Tanım
2. Unsurlar
3. İstifade Edilen Eserin Sahibinin Haklarına Zarar Getirilmemesi
C. Derlemeler


İKİNCİ BÖLÜM 


FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA ÇİZGİ ROMAN 


I. ÇİZGİ ROMAN


A. Tanım
B. Tarihi Gelişimi
1. Çizgi Roman Türünün Doğuşu ve Gelişimi
2. Türkiye'de Çizgi Roman


II. ÇİZGİ ROMANIN İÇERDİĞİ FİKRİ ÜRÜNLERİN KORUNMASI


A. Genel Olarak
B. Senaryo
1. Senaryonun Oluşturulması
2. Senaryonun Eser Niteliği
C. Resimler
1. Resimlerin Çizilmesi
2. Resmin Eser Niteliği
D. Çizgi Karakterler
1. Genel Olarak
2. Unsurları
3. Çizgi Karakterin Korunması
E. Eser Adı
1. Genel Olarak

2. Eser Adlarının Korunması


III. ÇİZGİ ROMANIN ESER NİTELİĞİ


A. Genel Değerlendirme
B. Karikatür ile Benzer ve Farklı Yönleri
C. Çizgi Romanın Eser Türü


IV. ÇİZGİ ROMAN VE İŞLENME ESER İLİŞKİSİ


A. Genel Olarak
B. Çizgi Romanda Çeviri
C. Çizgi Karakterin Bir Başka Çizgi Romanda Kullanılması
D. Çizgi Romanın Sinemaya Uyarlanması
1. Genel Olarak
2. İstifade Edilen Eser Yönünden
3. İşlenme Eser Yönünden
E. İlim ve Edebiyat Eserlerinin Çizgi Romana Uyarlanması


V. ÇİZGİ ROMAN VE DERLEME ESER İLİŞKİSİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


ÇİZGİ ROMAN ÜZERİNDE ESER SAHİPLİĞİ, ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE HUKUKİ İŞLEMLER 


I. ESER SAHİPLİĞİ


A. Yaratma Gerçeği İlkesi
B. Tek Kişinin Eser Sahipliği ve Ortak Eser Sahipliği
1. Tek Kişinin Eser Sahipliği
2. Ortak Eser Sahipliği
C. İşlenme ve Derlemeler Üzerindeki Eser Sahipliği
D. Çalışanların Yarattığı Eserler Üzerindeki Eser Sahipliği
1. Genel Olarak
2. Çalışanların Ürettiği Çizgi Romanlar


II. ESER SAHİBİNİN ÇİZGİ ROMAN ÜZERİNDEKİ HAKLARI


A. Manevi Haklar
1. Genel Nitelikleri
2. Türleri
B. Mali Haklar
1. Genel Nitelikleri
2. Türleri
3. Süre
C. Çizgi Roman Özelinde Hakların Sınırlandırılması
1. Genel Olarak
2. Parodi İstisnası


III. HUKUKİ İŞLEMLER


A. Genel Olarak
B. Yayım Sözleşmesi
1. Tanım
2. Sözleşmenin Konusu
3. Sözleşmenin Şekli
4. Sözleşmenin Tarafları
5. Sözleşmenin Hükümleri
C. Karakter Ürünleştirme

Hiç yorum yok:

Linkler

Related Posts with Thumbnails